ಸ್ಟೇಜ್ 4 : Intelligent Adaptive Trader

Techniques to make the most from every trade & Optimize

This is stage 4 of our 5-stage "Become a Complete Adaptive Trader" course

ಈ ಕೋರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಫಿಬೊನಾಕಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ತಂತ್ರವನ್ನು ಕಲಿಯುವಿರಿ, ಅದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನ ಚಲನೆಯ ಕೊನೆಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಲಿಯುವಿರಿ. ಸುಧಾರಿತ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಲು ಈ ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕೋರ್ಸ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿದ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Your Instructor
Priyaram Bindiganavile
Chapters in the Stage
3+
Lessons
14+
Duration
347+ mins
Instruction Language:
Kannada
Validity
6 Months
This courses contains
In this course, you will learn the most amazing Fibonacci Trading technique through which you can prodict the reversal points of a market movement. Along with this, you will also learn the most advanced Risk Management Techniques. This course teaches you to effectively find reversal points and will help you to become an advanced trader.
Stage 4

Introduction

 • About Srimantha
 • Introduction To All Stages
 • Introduction To Stage2
 • Introduction to your Trainer

Chapter 1

 • Introduction to Stage 4

Chapter 2:

 • Introduction to Fibonacci and its Importance
 • Pivot High and Pivot Low
 • Retracement
  • Fibonacci Forecasting -
  • Extension
  • Expansion
  • Projection
 • Trade Setup

Chapter 3

 • Trading Journal
 • The Golden Rules
 • Advanced Risk Management
 • Position Sizing
 • Probabilities
 • Conclusion & Summary

Prerequisites

 • Basic Computer Usage
 • Knowledge of Internet Browsing
 • Good Internet Connection
 • Willingness to Learn